Privacy verklaring

Zelfbewust met paarden gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met persoonsgegevens van cliënten, zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) met ingang van 25 mei 2018.

Als je gebruik maakt of wil gaan maken van diensten van Zelfbewust met paarden dan vraag ik naar enkele persoonsgegevens. Die krijg ik via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), het contactformulier op www.zelfbewustmetpaarden.nl,  of via de mail. Het gaat dan om: naam, adresgegevens, email-adres, telefoonnummer en/of mobiel nummer. Deze gegevens heb ik nodig om contact op te kunnen opnemen voor het maken of wijzigen van afspraken en het eventueel sturen van een factuur en/of een verslag. Ik sla de gegevens op op mijn persoonlijke computer, die beveiligd is met een wachtwoord.

Wanneer je bij mij een intake doet, vul ik samen met jou een intakeformulier in waar behalve de bovengenoemde persoonsgegevens nadere, meer persoonlijke zaken in staan zoals gezinssituatie, geboortedatum, de reden en achtergrond waarom je bij Zelfbewust met paarden bent gekomen en het doel van de coaching / begeleiding. Het tijdens de intake ingevulde papieren formulier bewaar ik in mijn administratie tot maximaal 2 jaar na de datum van  intake. Deze intake is het vertrekpunt voor het coachingstraject en dient als referentiepunt om de voortgang te kunnen volgen. Het formulier vul ik ook digitaal in en zend het dan ter controle/aanvulling via de email naar je toe, beveiligd met een door jou zelf gekozen wachtwoord (tenzij je expliciet hebt aangegeven dat dit voor jou niet hoeft).

Van (bijna) alle coachingssessies maak ik voor mijzelf aantekeningen (in de computer). Dit doe ik ten behoeve van de inhoudelijke continuïteit van de begeleiding. Kort voor de volgende sessie lees ik deze aantekeningen door als voorbereiding. Als ik dit met je ben overeengekomen, maak ik ook een verslag voor jou. Dit verslag deel ik alleen met jou, de cliënt. Ik beveilig het verslag met een door jou zelf gekozen wachtwoord (tenzij je expliciet hebt aangegeven dat voor jou niet hoeft). Ik stuur het op via email of eventueel per post.

Als je mij betaalt via de bank, zullen de bijbehorende gegevens (naam, bank, rekeningnummer) ook in mijn bezit komen. Deze gegevens staan uitsluitend in mijn persoonlijke bankafschriften (ING bank) en worden door mij niet verder gebruikt of verwerkt.

Ik verklaar dat ik je persoonsgegevens en/of persoonlijke gegevens NIET deel met andere bedrijven, (privé)personen of instellingen, tenzij op jouw uitdrukkelijke verzoek / met jouw uitdrukkelijke en specifieke toestemming. Je hebt als cliënt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Een verzoek hiertoe kun je sturen naar:  info@zelfbewustmetpaarden.nl.

Voor meer informatie over privacy: zie de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze privacy verklaring is voor het laatst herzien op 24 mei 2018.